НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Н А Ц И О Н А Л Е Н   Ф О Р У М

 на социално отговорните работодатели

СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

15  ноември 2023 г., хотел Експо, гр. София, бул. Цариградско шосе № 149

 

                                                                                                       П Р О Г Р А М А                                                            проект!
 
10.00 – 12.00 ч. зала Панорама
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Модератор: Георги Георгиев, председател Национален алианс за социална отговорност

Откриване
•     Ивелин Георгиев, Председател НАСОР

•    Деница Сачева, Председател на парламентарната комисия по труд, социална и
демографска политика, НС

•    Ирина Щонова, Зам.- министър на икономиката и индустрията

•    Гинка Машова, Зам.- министър на труда и социалната политика

•    Зорница Русинова, Председател на Икономическия и социален съвет

•    Искрен Ангелов, Директор на дирекция “Политика на пазара на труда”, МТСП

•    Елеонора Пачеджиева, Директор на дирекция „Политика за хората с увреждания,
равни възможности и соц. помощи“, МТСП

•    Румен Донев, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални
инвестиции”, МТСП

•    Милена Георгиева, Зам.-изпълнителен директор, Агенция по заетостта

•    Борислав Димитрачков, Зам.-изпълнителен директор, ИАНМСП

•    Десислава Кирова, дирекция „Административна“, ИАНМСП

•    д-р Милен Врабевски, Посланик на партньорството и успеха на НАСО

•    Ивелин Желязков, Асоциация на индустр. капитал в България, член на ИСС

•    Наталия Христова, Алис Цочева, НАСОР

•    Дискусия

12.00-13.00 ч.              ОБЯД  /Зала Сити Хол/
   
13.00-15.00 ч. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:30 ч.

Модератор: Евелина Ван Менсел, Американски университет в България

·        Мартин Савчев и Дияна Тодорова, CSR Innovative Solutions AS, Норвегия

 „Устойчиво развитие в Норвегия – добри и обещаващи практики

·        Йоана Колева, Jamba

·        Деница Сотирова,Yettel

       „Приобщаване на хората с увреждания в корпоративния свят – добри практики за работодатели“

·       Гергана Бонева, Japan Tobacco International

·        Мария Тодорова, Леони България

       „Интеграция на хора с увреждания в индустриалния бизнес“

·        Илко Илиев, Мебел Стил ООД

         „Мебел стил“ – Социално отговорният работодател“

·        Калин Гайдаджиев, Sunfoods Bulgaria /McDonald’s/

         „Приобщаващо работно място в МакДоналдс България“

·        Лия Петкова, Maira Oils

        „Мисията на бизнеса за справяне с диагнозата“

·        Лилия Георгиева, Катро България

        „Невроразнообразие и таланти: Открийте Скрития Потенциал“.

·        Ванина Костадинова, Общинско предприятие „СПХУ – Пловдив“

       “Създаване на работещи стълбове за подкрепа на хората“

·        Мария Гинева, Сдружение „Бъдеще за децата“

        Работилничка „Бисквитките“ – вдъхновение и предизвикателство.

·       Гена Събева, БТПП

        „Иновативни социални инвестиции: колективно инвестиране  в социалните предприятия и проекти със социално въздействие“

·        Дискусия

 

КАФЕ ПАУЗА

15:30 – 17:30 ч.   ВИЗИЯ ЗА ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ, ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

зала Еспланада 1

 

 

 ·        Представители на общини, доставчици и екипи на социални услуги
15:30 – 17:30 ч. УЪРКШОП /съпътстващо събитие/

СОЦИАЛЕН СТЪЛБ НА УСТОЙЧИВОСТ. СИСТЕМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КОМПОНЕНТ.

зала Панорама

 доц. д-р Марина Стефанова, ръководител на магистърската програма „Отговорно и устойчиво развитие“ и ESG Academy, зам.-декан на Стопански факултет към СУ “Св. Климент Охридски”
17:30 ч. ЗАКРИВАНЕ

Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” по проект №2022/360526 „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ в партньорство с CSR Innovative Solutions.