НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС
ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

15  ноември 2023 г.

хотел Експо, гр. София, бул. Цариградско шосе № 149

организатор: Национална асоциация на социално отговорните работодатели /НАСОР/

website: www.nasor.bg

Linkedin

Целта на събитието е представители на всички заинтересовани страни да обсъдят и предложат добри практики, полезни предложения и решения за  осигуряване на по-добри условия, и подкрепа за успешен бизнес, развитие на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания в България.

ЛИНК ЗА  БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ ВЪВ ФОРУМА

За връзка с нас:
гр. София, ул. „Сердика“ 13, ет.4

+359 882 122 690 – Наталия Христова, info@naso.bg

за обратна връзка с нас:

Желая да стана член на НАСОР: 

Формуляр

Информация за кандидата

logo-norway

Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” по проект №2022/360526 „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ в партньорство с CSR Innovative Solutions.

logo-csr