НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

viber_image_2023-11-17_17-48-39-211

На 15 ноември 2023г. в хотел Експо София, се проведе първият самостоятелен за НАСОР Национален форум на социално отговорните работодатели: Социално отговорен бизнес и приобщаваща заетост. Асоциацията направи възможно на едно място да се съберат над 120 заинтересовани лица, за да дискутират темите свързани със заетостта, социално отговорното бизнес поведение, социалната икономика и др.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

В събитието се включиха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и индустрията, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) , Икономическия и социален съвет (ИСС), общини, социални услуги, социални  предприятия и др. Поздравителни адреси бяха отправени от г-жа Деница Сачева, председател на парламентарната комисия по труд, социална и демографска политика към Народно събрание, г-жа Зорница Русинова, председател на ИСС, д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

Представен беше и Анализ на икономическия и социален съвет за развитие на заетостта за хората с увреждания в България. Председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев, представи конкретни предложения на НАСО и НАСОР за нормативни промени и подобряване на държавната подкрепа към работодателите за развитие на заетостта за хората с увреждания в България

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТНАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТНАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

 

 

 

 

 

 

На форума присъстваха голям брой представители на бизнеса и работодателските среди, част от които взеха в събитието активно участие с презентация или изложение, като представиха добрия опит на своята компания в сферата на корпоративната социална отговорност в панела „Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа“. Полезен опит споделиха Леони България, МакДоналдс, Japan Tobacco International, Yettel, Мебел Стил, Работилничка Бисквитките, MairaOils, Джамба, Йетел и др. Всеки един от лекторите, вдъхнови със своята презентация, даде добри примери от  практиката си, както и сподели за предизвикателствата, които срещат при прилагането на своите социално отговорни политики. В панела взеха участие и представителите на CSR Inovative Solutions, Норвегия – партньори на НАСОР по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“, които представиха социално отговорните практики на силно развитата по тази тема държава Норвегия.

Форумът се проведе и като част от дейностите на НАСОР по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ финансиран от Норвежки финансов механизъм.

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика, и приобщаваща заетост за хората с увреждания

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа

Презентации.

Снимки

 

 

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели