НАСОР – редовен член на Федерацията на европейските социални работодатели

FESE

26.03. 2021 г.

Националната асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР) бе приета за редовен член на Федерацията на европейските социални работодатели (Federation of European Social Employers) по време на провеждането на Общата асамблея . По време на срещата бяха приети още нови членове, разгледан и приет бе годишния отчет за дейностите през отминалата 2020 г.

Участниците в онлайн срещата обсъдиха новите проекти на организацията в сферата на европейския социален диалог. Като организация на социалните работодатели FESE допринася значително за европейската икономика и играе решаваща роля в прилагането на Европейския стълб на социалните права…

Като организация на социалните работодатели FESE допринася значително за европейската икономика и играе решаваща роля в прилагането на Европейския стълб на социалните права.

През последните години FESE активно се ангажира с европейските институции и други заинтересовани страни, за да гарантира, че европейските политики, фондове и други дейности подкрепят способността на  социалния сектор да предоставя качествени услуги за подкрепа и да създава работни места.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България