НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

B-WISE

На 26 и 27 януари се проведе стартова среща по проект B-WISE, в който НАСОР започва управление на дейности, насочени към различни групи хора в неравностойно положениеq дистанцирани от пазара на труда. Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди в сектора. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи, представляващи Социалните предприятия и участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България. НАСОР като представител на сектора ще въвежда задачи, свързани с неговия опит в областта на социалните предприятия за интеграция на работа. Организацията ще участва и в разработването на учебни програми за Професионално Образование и Обучение за сектора, заедно с партньора за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България. Организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения за сектора.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS