НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

sas1-750x565

В рамките на ежегодното събитие организирано от екипа на НАСО, Национален форум 2022, се проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия.

Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности по проекта за чиракуване и в частност стартирането на инициативата по прилагане на схемата на чиракуване според референтния френски модел, който ще бъде приложен от всяка една страна участник. Благодарение на експертите (по двама от всеки екип) – VIC (Съветници по професионална интеграция), доказаният успешен френски модел ще бъде иницииран успоредно спрямо законовите рамки на всяка една държава.

Представителите на екипа на НАСОР посрещнаха всички партньори и осигуриха отлични условия за провеждане на транснационалните срещи (TPM 1 & TPM 2), както и събитието по разпространение на информация (Dissemination event), по време на което българският екип направи презентация на проекта, запознавайки работодатели от цялата страна с концепцията за модела на чиракуване. НАСОР проведе транснационална среща по проект SAS

НАСОР фокусираха вниманието на голяма част от аудиторията и  установиха  дълготрайни взаимоотношения с представители на социалния сектор и социално отговорните работодатели в България. Водещият партньор по проекта SAS, френската организация LADAPT, получи възможността да представи своя принос за самия модел. Последващите дейности по проекта са свързани с активно участие от страна на екипите на всички участници с цел разпространяване на информацията към заинтересованите страни, осигуряване на успешен преход за хора с увреждания от учебна в работна среда, интеграция чрез допълнителни обучения и дълготрайни професионални взаимоотношения.

НАСОР предостави шанс на европейските партньори да се докоснат до българската реалност, посещавайки социално предприятие „АКАДЕМИКА ВУМ“, където станаха свидетели на прилаганата вече концепция за професионална интеграция в рамките на България.

Екипът на предприятието сподели своите постижения и предизвикателствата пред ежедневните и бъдещи дейности и обогати своите виждания и опит благодарение на получената информация, директно от френския първоизточник.

Гостуващите в България партньори по проект SAS имаха привилегията да участват активно в „Националния Форум 2022“ и възможността да обменят опит с български социално отговорни работодатели, представители на министерството на труда и социалната политика, агенцията по заетостта, агенцията за хората с увреждания, както и с екипа на „Вижън“. Те получиха и възможността да посетят двореца в „Евксиновград“ като част от организираната туристическа обиколка, която допълнително обогати познанията им за българската история и европейското ни минало, настояще и бъдеще.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“