Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

ек

Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато се завърнат на работното място? Този въпрос занимава много работодатели. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), публикува насоки, които обхващат няколко области:

  • оценка на риска и подходящи мерки;
  • участие на работниците;
  • полагане на грижи за работниците, които са били болни;
  • планиране  и обучение за бъдещето;
  • подържане на добра информираност;

В насоките изготвени от EU-ASHA в сътрудничество с  Европейската комисия се използва приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надежна информация според разитието на ситуацията.

Целият документ ТУК

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България