НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

biznes

Екипът на НАСО, който е  част от работната група по проекта B-WISE, в който НАСО стартира управление на дейности, участваха в онлайн обучение на 24 февруари.

Предстои да се направи оценка на текущата ситуация за пропуските в уменията, включително пропуски в цифровите умения, в WISE (Социални предприятия за интеграция), чрез заетост. НАСО участва в разработването на учебни програми за Професионално образование и обучение за сектора, като заедно с партньора за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България. Организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения, която предстои да се изработи.

Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди в сектора.

По време на обучението бяха обобщени основните цели и задачи за постигане на европейски устойчив съюз за подпомагането на различни групи хора в неравностойно положение, дистанцирани от пазара на труда:

  1. Разработването на обща методология и оценка на настоящата ситуация;

2. Идентифициране на специфичните нужди в сектора;

  1. Популяризиране на добри практики на национално и регионално ново;
  1. Отговор на идентифицираните нужди от умения в дигиталната област;
  1. Изготвяне на препоръки и устойчив план;
  1. Изготвяне на дългосрочен план за действие за прогресивното разгръщане на стратегията след приключване на проекта;
  1. Насърчаване на привлекателността на сектора WISE като избор на кариера и повишаване на осведомеността относно значението на използването на цифрови технологии за подпомагане на хората в неравностойно положение при търсене на работа

По време на срещата бяха обсъдени и темите за типологията на  работниците в неравностойно положение, политиките, насочени към увеличаване на възможностите за заетост на уязвими социални групи, както и  политиките, предназначени за подпомагането на социалните предприятия.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS