НАСОР стартира дейности по нов проект

sas-project-kick-off

07.03.22 г.

НАСОР започва работа по проект SaS – LADAPT в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и др.

Един от основните приоритети на проекта е създаването на подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост и сигурна кариера на хората с увреждания.

Преходът от образование към заетост е особено важен, но далеч по-сложен за хората с увреждания в сравнение с техните връстници без увреждания. Въпреки действащите европейски закони, нивото на безработица и активност на хората с увреждания все още е ниско в сравнение с това на останалата част от населението в ЕС.

Изправени пред необходимостта от решение за подкрепа и гарантиране на плавния преход и интеграция на хората с увреждания в обикновения пазар на труда, прилагането на иновативна схема по проекта SaS – LADAPT ще се моделира от експерти, упълномощени от френска национална асоциация LADAPT,  която подкрепя около 20 000 хора с увреждания годишно. Схемата е известна като Supported Apprenticeship Scheme (SAS), създадена във Франция (LADAPT) и преминала оценка на множество проучвания на терен.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България