Наръчник за интегриране на принципите на КСО

5

Наръчникът има за цел да даде насоки на ръководствата на предприятията с държавно и общинско участие (публичните предприятия) как да интегрират принципите на Корпоративната социална отговорност (КСО) в плановите си документи. CSR Наръчник

Източник: МТСП

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България