Над 2 млрд. лв. от ПРЧР ще бъдат насочени към пазара на труда

thumb_computer-768608_1920

Над 2 млрд. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще бъдат насочени към пазара на труда, като основната част от средствата ще се използват за инвестиции в знанията и уменията на работещите. Мерките в следващите седем години ще целят стимулиране на ученето през целия живот, развитие на дигиталните умения, придобиването на квалификация и преквалификация и професионалната мобилност. Темата за инвестиции в знания, умения и пригодност на работната сила винаги е била основен приоритет за нас, за да може предизвикателствата на пазара на труда да бъдат посрещнати. Има необходимост от разработване на Национална програма за дигитални компетентности, за да може тези компетентности да бъдат съобразени с изискванията на всяка професия. Всички работещи в сферата на професионалното образование – работодатели, синдикати, университети, МОН и МТСП, заедно трябва да помислят за реформиране на системата, така че тя да бъде по-гъвкава и да помага на всеки служител бързо да промени естеството на работата си или работното си място. Със създаването на Единен сертификационен център ще се гарантира качеството на професионалните обучения, а целта е сертификатите да се признават от всяка организация и работодател. Обезпечаването на платформата за висококачествени обучения е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, който ще бъде реализиран в следващите три години.

Източник: МТСП

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България