Над 150 работодатели ще могат да наемат студенти по нова програма

people-2557399_640

Над 150 работодатели ще могат да сключват договори със студенти, които да работят за тях, след като завършат висше образование. Разходите около следването на младежите ще бъдат покривани от държавата.

Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след успешното им завършване, а младите хора се задължават да работят във фирмите след дипломирането си.

Работодателите в списъка, одобрен от правителството, са предложени от седем министри – на икономиката и индустрията, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, на транспорта и съобщенията и на околната среда и водите.

Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 държавни и частни болници със заявен недостиг на медицински сестри. Останалите министерства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от цялата страна.

Работодателите са заявили необходимост от 1416 студенти. Освен „Здравни грижи“, търсени са специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Транспортна техника и технологии“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“, „Металургия“, „Електротехника“, „Железопътна техника“, „Хидростроителство“, „Агрономство“,  „Геодезия“,  „Електротехника“, „Машиностроене“, „Водоснабдяване и канализация“, „Зооинженерство“ и др.

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

Източник: БНР

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България