Над 108 хил. са новите безработни от началото на годината

безработица

12.05.21 г.

С над 3 хиляди души в рамките на месец са се увеличили новорегистрираните безработни в бюрата по труда в България. Близо 108 600 са новорегистрираните безработни в цялата страна от началото на годината до началото на май. За същия период започналите работа чрез бюрата по труда са 83 400 души, показват последните данни на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта от специализираното наблюдение на пазара на труда заради пандемията.

За сравнение, близо 105 хиляди бяха новорегистрираните безработни в бюрата по труда месец по-рано, а постъпилите на работа – малко над 79 хиляди души. Най-много новорегистрирани безработни до момента са отчетени между 4 и 10 януари – над 15 700 при едва 3300 устроени на работа.

В 15 области новорегистрираните безработни са в повече от започналите работа през последната наблюдавана седмица от 26 април до 2 май. Тази разлика е силно изразена в Монтана, Видин и Пловдив. През март Агенцията по заетостта отчете позитивна тенденция – годишен спад на безработицата в страната.

През март безработицата в страната се понижи до 6,5%, което е намаление с 0,4% спрямо февруари. На годишна база Агенцията по заетостта също регистрира спад – с 0,2 процентни пункта – от 6,7% през март 2020 г., което вероятно се дължи на продължаващите държавни мерки за подкрепа на заетостта – схемите 60/40 и 80/20 за туризма и транспорта.

Източник: НСИ

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България