НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Уважаеми колеги и партньори,

ДОБРЕ ДОШЛИ!
Идеята за създаването на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ е част от плодотворния опит на учредителите, придобит през годините от успешната работа в областта на социалното развитие на България.

С убеденост, основана на постигнати цели и резултати, смятаме, че всеки субект може и трябва да има възможност да участва и успява в създаването и реализирането на национални и местни политики в различните области.

Визията на НАСО Р е за обединяване в партньорство на всички заинтересовани страни от икономическата и социалната сфера, с цел създаване на по-добри условия за успешен бизнес, по-ефективна социална подкрепа, по-добър живот за всеки и по-добро икономическо и социално развитие на България.

Вярваме, че изграждането на НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ще даде допълнителни възможности и мотивация на всеки да се чувства разбран, подкрепен, по-успешно реализиращ се и по-полезен в общата ни грижа за развитието на основния капитал на нашата държава – хората.

Надяваме се да споделяте и да приемете нашата кауза, и да станете наши партньори!

Обадете ни се!
Очакваме Ви!

Партньорството е партньорство, когато е полезно за всички!

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели