МОН и бизнесът проучват от какви кадри имат нужда работодателите

Untitled

Министерството на образованието и науката и представители на бизнеса ще събират информация за това от какви кадри имат нужда работодателите, а данните ще се използват за адаптиране на учебните програми в сферата на професионалното образование. Очаква се информацията от пазара на труда да бъде в полза на работодатели, образователни експерти, ученици и техните родители.

Моделът за събиране на информация от бизнеса е по пилотен проект по програма „Еразъм +“  и ще бъде приложен пробно в три сектора – информационни и комуникационни технологии, строителство, транспорт.

Информацията ще включва следните аспекти: специализирани умения  – общи за сектора и специфични за професията, умения за използване на технологии, свързани със сектора и конкретната професия, както и преносими умения и компетентности.

Към момента няма достатъчно данни за това какви кадри са нужни на бизнеса и какви ще са бъдещите тенденции в различните сектори, както и че според прогнозите, в съвременната икономика 4 от всеки 5 работни места ще са свързани с висококвалифицирани дейности.

Събраните данни в рамките на проекта ще използват и за прецизиране на набора от компетентности в Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите.

Източник: Мениджър

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България