НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Мобилни бюра

13.08.21 г.

Близо 1400 търсещи работа хора  посетиха през юли организираните в страната мобилни бюра по труда. Те се включиха в срещите, за да се запознаят с възможностите, предлагани от Агенцията по заетостта, както и да се срещнат лично с работодатели от региона, предлагащи работа. Проведените общо 37 събития за комплексна подкрепа улесниха за пореден път процеса на търсене и предлагане на пазара на труда в по-малките населени места и специфични региони.

Експертите от мобилните екипи използваха срещите като възможност да активират неактивни лица. Те запознаха всички присъстващи с услугите, които предоставят бюрата по труда и проведоха консултации по отделните случаи. Безработните бяха поканени да се регистрират в системата на Агенцията по заетостта, за да могат да се възползват от разнообразните механизми за подкрепа. На място бяха обслужени всички регистрирани търсещи работа лица в съответните населени места. По-подробно бяха обсъдени възможностите за реализация на пазара на труда – на първичен пазар, чрез различните програми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), както и чрез мерки и програми по Закона за насърчаване на заетостта.

Мобилните бюра през юли организираха поредица от срещи с работодатели, които набират работници и служители. Експертите от екипите приеха заявките-спецификации на бизнеса за свободни работни места и запознаха работодателите с преференциите по ЗНЗ и възможностите на ОП РЧР, от които те могат да се възползват. В същото време присъстващите безработни бяха запознати с общите принципи за ефективно търсене на работа и с актуалните свободни работни места в съответните региони. Предоставена бе възможност за директни разговори между търсещи и предлагащи работа.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS