Младите хора са най-засегнати от загубата на работни места заради епидемията

laptop-3087585_640

Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Това показват заключенията в публикувания преглед „Заетостта и социалното развитие в Европа“ за 2022 г. на Европейската комисия, цитиран от БТА.

Докладът показва и, че възстановяването им е по-бавно, отколкото в другите възрастови групи.

Възможните обяснения са свързани с високия дял на срочните договори и трудностите при намирането на първа работа след напускане на училище, университет или обучение, се посочва в прессъобщение на ЕК.

„Много млади хора имат високо образование, умения в областта на цифровите технологии и проявяват активен интерес към екологичните въпроси. Това може да им помогне да се възползват от възможностите на възстановяването и на цифровия и екологичния преход“, изтъкна еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит.

Докладът предоставя основан на доказателства анализ на начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора.

Според него политиките в областта на заетостта и социалните политики следва да подобряват интеграцията на младите хора на пазара на труда, да им дават възможност да придобиват умения, да подкрепят трудовата мобилност, да намаляват рисковете за младите хора от безработица, болест, бедност и задлъжняване и да ги подпомагат да си изградят материална обезпеченост и да придобият собственост.

Докладът предоставя също основан на доказателства анализ на начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора.

Според доклада, политиките в областта на заетостта и социалните политики към младите хора следва да:

  • подобряват интеграцията на младите хора на пазара на труда;
  • дават възможност на младите хора да придобиват умения;
  • подкрепят трудовата мобилност — градивен елемент за успешна и устойчива кариера;
  • намаляват рисковете за младите хора, като например от безработица или болест, бедност и задлъжняване;
  • подпомагат младите хора да си изградят материална обезпеченост и да придобият собственост.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България