Икономическият и социален съвет (ИСС) остава на позицията, че е крайно време да се започне преход от субсидирана към приобщаваща заетост. Това заяви Ивелин Желязков, член на Асоциацията на индустриални капитал в България и на ИСС. Той участва във форум, организиран от Националната асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР). Събитието акцентира върху равните възможности за хората с увреждания на пазара на труда.

Субсидираната заетост е ограничена във време. Необходима е промяна и в нормативната уредба, посочи още Желязков във връзка с анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, разработен по инициатива на ИСС.

Заетостта е най-сигурната възможност за трайно справяне с бедността. Социално отговорният бизнес помага не само на отделния човек, той е в основата на просперитета на всяка държава, коментира изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания проф. Георги Йорданов.

НАСОР е значим партньор на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Ценим високо вашите усилия със социални инструменти и корпоративна среда да положите всички усилия за повишаване качеството на живот на българските граждани..

Целият материал ТУК

Източник: БТА

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик