НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

MS

Повече от всякога компаниите показват съвсем конкретно с действия, ангажимент и постоянен диалог какво означа корпоративна социална отговорност на практика, какво означава грижа за служителите и за клиентите. Това каза д-р Марина Стефанова, автор и създател на CSR AdviceBox и експерт по корпоративно социална отговорност, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

“Всъщност ние бяхме свидетели на много голяма съпричастност и вълна от повишено доверие точно към работодателя като такъв в първите седмици на обявеното извънредно положение. По този начин можеш да разчиташ както на своите колеги, така и на работодателя, че тази криза – здравна, социална и икономическа – ще може да бъде извървяна заедно”, изтъква Стефанова.

Тя обясни че корпоративна социална отговорност означава да се прави бизнес по начин, който не наранява ничий друг интерес – нито на служителите, нито на собствениците, нито на клиентите и на външните партньори, нито на местните общности, в които се работи.

По думите ѝ повечето компании имат няколко бюджетни пера, свързани с това направление, което се изразява в конкретни теми – опазване и защита на правата на човека, осигуряване на добри условия на труд, подобряване на качеството на обучение на работната сила, мотивационни дейности, които често са в бюджета на отдел човешки ресурси или отдел управление на човешкия капитал.

“Друго много голямо перо е насочено към подобряване на екологичната устойчивост на компанията. Тук имаме и инвестиции, насочени към облагородяване на външната среда, но на първо място те са свързани с намаляване на вредното влияние или въздействие, ако компанията оказва такова, при извършване на своята обичайна търговска дейност. Също така са важни допълнителните инвестиции от страна на компаниите в бюджетите, свързани с веригата за доставки, защото там те се опитват да синхронизират усилията на една цяла поредица от индустрии, които се грижат за доставките на продуктите и услугите по устойчив начин”, обясни Стефанова.

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“