НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Варна

За първото тримесечие на тази година заетите лица във Варненска област са 236 500, което е с 4 на сто повече от същия период на миналата година. По-голяма част от заетите са мъже – 129 400, информират от Териториално статистическо бюро – Североизток.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на годината е близо 60 на сто, при малко под 53 % средно за страната.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след столицата София и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след София.

През първото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 232.6 хил., като 126.8 хил. от тях са мъже, а 105.8 хил. са жени. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10.1 хил., или с 4.5%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 76.0%, съответно 82.1% за мъжете и 69.8% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. общият коефициент е по-висок с 3.4 процентни пункта, като при мъжете коефициентът се увеличава с 2.5 процентни пункта, а при жените – с 4.3 процентни пункта.

Източник: Черно море

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“