НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Мобилни бюра

02.10.21 г.

Повече от 400 души онлайн се информираха за правата си като сезонни работници, а 230 посетиха четирите информационни срещи за популяризиране правата на сезонните работници, наети в страните от ЕС. Събитията, организирани от Агенция по заетостта в Перник, Видин, Свищов и Гоце Делчев, бяха проведени в рамките на седмицата на Европейския съюз за сезонните работници – част от общоевропейската кампания наЕвропейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”. Целта на публикуваните онлайн материали и присъствените срещи бе да се обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници.

Агенция по заетостта и EURES мрежата в България са организатори на информационните събития съвместно със своя основен партньор – Инспекцията по труда, както и с представители на партньорите от НОИ, НАП и фондация Кампания А21. Всички експерти бяха на разположение на присъстващите, за да ги информират за правата им като мобилни сезонни работници от гледна точка на съответната компетентна институция и да отговарят на конкретни въпроси. Най-често коментирани бяха темите, засягащи преноса на социалноосигурителните права на работещите в чужбина наши съграждани, както и признаването/възстановяването на техните здравни осигуровки.

Посетителите на събитията се интересуваха също от начините за търсене на работа в ЕС, предлаганите свободни работни места и условията за заемането им. Обсъждани бяха конкретни казуси, свързани с пенсиониране след работа в друга европейска страна, сигурност на офертите за работни места в интернет, легитимност на фирми, обявили наемане на работници за ЕС, законосъобразност на подписан трудов договор за работа и т.н.

Повече от половината, присъствали на срещите. заявиха в специално изготвена анкета желание да продължат работа като мобилни сезонни работници в европейски държави като Ирландия, Германия и Великобритания. По-голямата част от тях споделиха, че използват официалните информационни пространства по темата, като сайтовете на Агенция по заетостта и eures.bg, но 15% от тях заявиха, че все още се информират за сезонна работа чрез познати и близки. 95% от участниците в информационните събития оцениха като полезни срещите си с различните експерти.

Освен в рамките на „Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници” всички заинтересовани ще могат да продължат да се информират по темата за сезонната заетост и онлайн – чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници, която е качена в You Tube канала на Агенция по заетостта: https://www.youtube.com/watch?v=55-br-KXLEc&t=4s. Там могат да бъдат намерени още интересни материали на наши партньорски организации.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS