Какво се случи на пазара на труда у нас преди и по време на пандемията?

covid-1

Институтът за икономическа политика (ИПИП) направи коментар за това как изглеждал пазарът на труда у нас преди кризата и какво е състоянието му днес. Публикацията „Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: Предизвикателства, възможности и перспективи в контекста на           Европейския съюз“ бе представена на онлайн събитие на 9 февруари, организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара. В рамките на виртуалното събитие бяха представени основните изводи от публикацията, която е достъпна на български, немски и английски език.

Според изпълнителния директор на ИИП Ясен Георгиев у нас кризата е посрещната с добро състояние на пазара на труда, като страната ни е изпратила 2020 г. с ниво на безработица от 6,7 %, което на общоеврпейско равнище е добър показател.

Въпреки положителното развитие, демографската картина в страната показва няколко тревожни тенденции. Като един от най-важните проблеми може да се посочи различието в представянето на регионално ниво и на ниво големина на населените места. Що се отнася до регионалния показател, съществува ясно разграничение между икономическото развитие на Северна и Южна България, а оттам и значителни разлики в пазара на труда. Анализът посочва, че най-засегнат в това отношение остава Северозападният район, където през 2019 г. заетостта бе 59,7%, а безработицата 11%.

От друга страна, концентрирането на икономическата активност в няколко от големите градове в България създава предпоставки за вътрешна миграция към тях от по-малките населени места, което също така ограничава възможностите пред икономическо активното население. В резултат на това в по-малките населени места много по-лесно хората могат да се окажат извън работната сила или да останат на пазара на труда, но като трайно безработни.

Основното предизвикателство пред пазара на труда е процесът на застаряване на населението, което в средносрочен и дългосрочен период ще доведе до липса на достатъчно работна сила в икономиката, се казва в публикацията. Според прогнозите, направени от НСИ, само за 10 години (между 2020 г. и 2030 г.) общото населението на страната ще намалее с близо 6% или 415 хил. души. Това означава, че хората в активна работна възраст (15-64 г. ) също ще бъдат помалко, а очакванията са за спад от близо 8% или около 351 хил. души. Тези демографски процеси ще упражнят и значителен натиск върху държавния бюджет. От една страна, ще има по-малък брой хора, които ще внасят осигуровки, а от друга, ще се увеличи броя на хора, останали извън работната сила, които ще разчитат на пенсионни плащания.

В публикацията „Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: Предизвикателства, възможности и перспективи  в контекста на  Европейския съюз“ се посочва, че спадът в потреблението на стоки и услуги не се дължи единствено на на социалното дистанциране и ограниченията, но и на мултиплициращите ефекти в икономиката. В резултат от намаляването на заетостта част от потребителите разполагат с по-малък месечен бюджет от преди, което означава и по-малко потребление. От друга страна, самата кризисна ситуация създаде несигурност в потребителите за близкото бъдеще, което ги кара да бъдат по-предпазливи в разходите си и да се въздържат от големи покупки като например жилище, кола или друг дълготраен актив.

Целият документ може да видите ТУК.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България