НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Gobs-dokuments

07.04.2021 г.

Министерският съвет прие ново постановление, с което се въвеждат важни промени за всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме“. Агенцията по заетостта информира за следните промени.

– Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

– Удължава се крайният срок за допустимост за изплащане на компенсациите – сумите за компенсации са допустими до 30.06.2021 г.

Промените са в сила от 1 април.

На официалната електронна страница на Агенцията по заетостта е публикуван актуализиран пакет документи за работодатели, които подават за първи път Заявление за изплащане на компенсации за настоящия период или за предходен период:

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“