ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ РАБОТОДАТЕЛИ

izlo

Изложението бе част от съпътстващите събития на Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“, организиран от Национален алианс за социална отговорност и се проведе на 15 юни в х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България.

Изложението на социално отговорни работодатели посетиха участниците в Националния форум– представители на държавни институции, общини, медии, социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на социални услуги, неправителствени организации и др., силно впечатлени от продуктите бяха и гостите на хотела.

Посетителите разгледаха продуктите и услугите на изложителите, получиха рекламни материали на продукти и услуги и си закупиха продуктитите, които решиха.

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Медийни партньори: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ДО КРАЯ НА 2020 Г.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България