НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

новаторски проекти

Проектни идеи на иновативни фирми за над 53 млн. лв. са подадени от фирми с печат от ЕК за качество. България е една от петте държави в ЕС, които подпомагат идеите на тези компании. Това са такива проекти, които имат голяма добавена стойност.

18-те български компании, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет към EК са кандидатствали за безвъзмездна финансова помощ. Поисканата от кандидатите подкрепа е в размер на 53 млн.лв, като общият размер на бюджета е 118 млн. лв.

През 2024г. също ще се финансират новаторски проекти от Министерството на иновациите и развитието, но ще бъда по новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса и производствата.

Източник: МИР

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“