Информационни дни за правата на българските граждани след Брекзит

информационни дни

 

13.11.21 г.

Министерството на труда и социалната политика и Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България (СТСВ) в Лондон проведоха онлайн информационни дни „Моите трудови и социални права след Брекзит“ в периода 28 октомври – 4 ноември. Основен акцент беше поставен върху трудовите права на трансграничните работници, условията за придобиване на пенсия по българското законодателство при наличие на осигурителен стаж във Великобритания и правото на достъп до социални помощи и обезщетения по Схемата за уседналост, която се прилага в Обединеното кралство.

Сънародниците ни получиха отговори на въпросите: Кои са най-често срещаните порочни практики, нарушаващи и ограничаващи правата на работниците и за какво да внимаваме, за да не станем жертва на такива? Какви са условията за получаване на обезщетение за безработица, как се определя неговият размер и с какви документи се кандидатства за получаването му при завръщане в България?

Експертите от Службата по трудови и социални въпроси представиха и най-важните детайли при използване на посредническа агенция или предприятия, осигуряващи временна заетост и стъпките за възстановяване на здравноосигурителни права в България.

В заключителният информационен ден участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. Той подчерта, че информираността на българските граждани в чужбина относно трудовите им и социални права е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика и посъветва всички наши сънародници, които желаят да работа зад граница, да търсят информация и подкрепа от компетентните български институции.

Заместник-министър Иван Кръстев информира участниците, че равнището на безработица в България е изключително ниско и призова тези от тях, които имат желание, да потърсят професионална реализация в родината.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България