Инфлацията в България e една от най-високите в Европа

mmm

В България, темпът на инфлацията започва да намалява,  но все още е една от най-високите сред страните от Европа (10,3%), като в момента страната ни се нарежда на 9-то място от 27 държави членски на ЕС. Средната инфлация за ЕС е 8.1%.

Освен че инфлацията унищожава покупателната способност на потребителите, тя е огромна пречка през присъединяването на България към еврозоната. Един от критериите от Маастрихт, които всяка страна кандидатка трябва да спазва, за да бъде допусната до валутния съюз, е инфлацията, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP) да не е повече от 1.5 процентни пункта над осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска инфлация. Страните с най-ниска инфлация са Люксембург, Белгия и Испания.

Повече: ТУК

Източник: ЕВРОСТАТ

 

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България