Икономиката в Евросъюза забавя ръст

Germany-economy-recession-trade=economy-shut

Икономиката в страните от Европейския съюз и в еврозоната забавя ръст. Това сочат последните данни на Евростат, оповестени днес. През третото тримесечие  на 2022 г. спрямо предходното икономиката  в Европейския съюз се е разширила с 0,4 на сто, докато тази на еврозоната е нагоре с 0,3 на сто. През второто тримесечие ръстът беше съответно  0,7 на сто и 0,8 на сто.

За година обаче брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,5 на сто в ЕС и с 2,3 на сто в еврозоната. През второто тримесечие ръстовете на БВП бяха съответно 4,3 на сто и 4,2 на сто.

Най-голям ръст на икономиката си сред страните от Евросъюза  за периода юли – септември 2022 г.  спрямо същия период на миналата година има Ирландия(+2,3 на сто), следвана от Кипър, Малта и Румъния  с ръст от по 1,3 на сто. В дъното на класацията са Естония (-1,8 на сто), Латвия (-1,7 на сто) и Словения (-1,4 на сто).

Евростат обаче посочва, че нивата на БВП в ЕС и еврозоната остават с 2,8 на сто и 2,2 на сто над достигнатите през четвъртото тримесечие на 2019 г. равнища – преди пандемията от коронавирус. За сравнение през същия период БВП на САЩ е с 4,3 на сто по-висок от нивата си тогава.

Брутният вътрешен продукт на България бележи ръст от 0,6 на сто през третото тримесечие на 2022 г. , но това е забавяне в сравнение с ръста от 0,8 на сто през предишното тримесечие. На годишна база през периода юли-септември икономиката ни  също е забавила темпа си на разширение до 3,3 на сто в сравнение с 4,6 на сто и 5,2 на сто през второто и първото тримесечие на годината.

През третото тримесечие на 2022 г. крайните потребителски разходи на домакинствата са се увеличили с 0,7 на сто в ЕС и с 0,9 на сто в еврозоната, изтривайки от ръста си през предходното тримесечие съответно 0,2 процентни пункта и 0,1 на сто.

Добрата новина е, че заетостта в Европа продължава да расте през третото тримесечие на тази година. Броят на заетите лица в ЕС се е увеличил с 0,2 на сто, а в еврозоната – с 0,3 на сто. През юли-септември заетостта се увеличи с 0,3 на сто и за двата съюза.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година  обаче ръстът на заетостта се е забавил до 1,5 на сто в ЕС и 1,8 на сто във валутната зона. През предишния тримесечен период показателите нададоха с 2,4 на сто и 2,6 на сто.

Отработените от служителите часове обаче са намалели, с 0,3 на сто в Евросъюза и с 0,1 на сто в еврозоната, през третото тримесечие на тримесечна основа. На годишна основа обаче отработените часове са били с 1,6 на сто повече в ЕС, както и с 2,1 на сто в еврозоната.

У нас броят на заетите е бил с 0,2 на сто по-висок през третото тримесечие, отнесено към тримесечие по-рано, като запазва нивата си на увеличение от предишния период. На годишна основа през третото тримесечие заетите българи са нараснали с 1,2 на сто, прибавяйки 0,1% в сравнение с ръста от предходното тримесечие.

Източник: Списание Мениджър

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България