НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

брутен вътрешен продукт

В пролетния си доклад, Европейската комисия прогнозира растежът на  българската икономика  да се забави до 1,5 % през 2023 г.  и да се увеличи до 2,4 % през 2024 г. Растежът на потреблението на домакинствата ще остане силен в началото на 2023 г., но след това ще се забави поради покачване на лихвените проценти и по-умерено нарастване на заплатите. Инвестициите ще бъдат подкрепени от европейските фондове и средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. По-слабото външно търсене, наред с планирани ремонти на предприятия в металургията и енергетиката, както и ограниченията за износ на петролни продукти произведени със суровини от Руската федерация, ще забавят значително растежа на износа през 2023 г., което ще бъде последвано от ускорение през 2024 г.

Очакванията на ЕК за пазара на труда са, че той ще остане затегнат, с перспективи за постепенно забавяне на нарастването на заплатите.

Заетостта ще нарасне минимално през 2023 и 2024 г. (с темп от 0,3 % и за двете години), тъй като броят на безработните лица е намалял значително през последните години и работната сила като цяло се свива.

ЕК очаква средногодишната инфлация да се понижи като очакваните стойности са около 9,4 %  за 2023,  и почти двойно по-ниски (4,2 %) през 2024 г. Енергийните стоки ще имат отрицателен принос през прогнозния хоризонт, докато темпът на поскъпване при храните ще остане висок през 2023 г. и ще се забави през следващата година. Очакванията са инфлацията при услугите да продължи да се ускорява, като ще остане сравнително висока и през 2024 г.

През 2023 г. се очаква бюджетният дефицит на начислена основа да възлезе на 4,8 % от БВП, а дългът да достигне 25% от БВП. По отношение на разходите се очаква, че  нетните разходи за програмите за справяне с ефектите от високите енергийни цени ще имат значително по-малък ефект през тази година в сравнение с 2022 г. Приходите от данъчното облагане ще бъдат благоприятствани от повишението на доходите и от по-високото потребление и нарастващите цени на стоките и услугите. Във връзка с приключване на проектите финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (2014-2020 г.) се прогнозира публичните инвестиции да достигнат най-високата си стойност през 2023 г.

Целият доклад може да откриете ТУК

Източник: МФ

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“