„Хоризонт 2020“ предоставя 122 млн. евро за проекти, свързани с коронавируса

2020

Общо 122 млн. евро се предоставят безвъзмездно по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ за борба с коронавируса. Средствата са предвиден за проекти в пет области, като най-голямата част от тях са за преориентиране на мощности към производство на жизненоважни медицински материали и оборудване и разработване на технологии и инструменти за откриване и наблюдение на пациенти. Останалите процедури са свързани с проучвания на групи хора с цел да се открият причините за разпространение на COVID-19, както и на социалните и икономическите последици от пандемията. Процедурите са отворени за всички страни от ЕС и асоциирани към съюза.

За производителите

Бюджет от 23 млн. евро е предвиден за проекти за бързо пренастройване на производствени линии към направата на нови продукти, свързани с епидемията, като лични предпазни средства, вентилатори и др. Целта е в рамките на 48 часа те да могат да бъдат преориентирани към ново производство, така че да поемат внезапен скок в търсенето на стратегически продукти. Промяната на линиите може да се използва и за производство на други продукти, като по този начин решава проблеми с веригата на доставки. Интерес представляват също технологиите за автоматизация, които намаляват зависимостта от присъствието на работници във фабриките. Процедурата е насочена към производители, които могат да демонстрират такива системи, като кандидати могат да бъдат консорциуми от поне три компании, всяка от които е от различна държава. Според ЕК стойността на един такъв проект е 5-6 млн. евро, но сумата не е лимитираща.

Иновативни технологии

Най-голямата сума – 56 млн. евро, е насочена към разработването на медицински технологии и цифрови инструменти, с които се подобрява откриването, наблюдението и грижата за пациенти. Предложенията могат да бъдат свързани с решения за бързо тестване, скрининг или диагностика, системи за наблюдения на околната среда и анализ на данни като начин за предвиждане на евентуална поява на зараза в дадени общности, разработка на умни устройства за проследяване показателите на пациенти, иновативни решения за защитни средства и др. Проектите трябва да бъдат на високо ниво на технологична готовност, т.е. да са в много напреднал етап като разработка. Кандидати отново могат да бъдат консорциуми от три юридически лица от различни държави, например доставчици на иновативни технологии, включително малки и средни предприятия, хъбове за дигитални иновации, платформи за знание и т.н.

Проучвания

За проучвания, които ще помогнат за по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите последици от епидемията, са предвидени 20 млн. евро. Проектите трябва да анализират ефектите и ефективността на предприетите досега мерки и да предлагат насоки за подобряване на работата занапред.
Други 20 млн. евро са насочени към т.нар. кохортни проучвания на COVID-19. Те обхващат големи групи от пациенти (кохорти) на територията на цяла Европа, като целта е бързо да се натрупа познание за начина, по който може да се контролира инфекцията, да се разработят препоръки за ефективна превенция на разпространението и за защита на населението в следващите месеци или години. Други 3 млн. евро са предвидени за съдействие от страна на съществуващи кохорти.

Срокове и условия

Крайният срок за представяне на предложения е 11 юни 2020 г. и е по-кратък от обичайното, тъй като целта е възможно най-бързо да започне научноизследователската работа и да се постигнат резултати. По същата причина предложенията ще бъдат разглеждани и оценявани в съкратени срокове.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България