НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

конкурс МТСП

29.10.21 г.

Министерство на труда и социалната политика ще отличи добрите практики на отговорните компании и ангажираността им с различни социални каузи, които благоприятстват развитието на служителите, околната среда и обществото.

Конкурсът за първата Годишна награда по корпоративна социална отговорност има за цел да популяризира добрите практики в корпоративната социална отговорност и да вдъхнови и други хора, неправителствени организации, публични структури и компании да последват добрия пример. Чрез участието си в престижния конкурс кандидатите имат възможността да споделят с широката публика своите най-ефективни КСО програми и добри практики, да получат заслужено признание и да повишат репутацията си сред клиенти, партньори, инвеститори и обществото като цяло.

Специално жури, избрано сред членове на КС по КСО, ще отличи победителите на базата на техните добри практики в областта на КСО и спрямо положителното влияние и приносът, който проектите им са оказали върху обществото, бизнеса и околната среда.

Крайният срок за кандидатстване е 30.11.2021 г, 17.30 часа. Победителите в конкурса ще бъдат отличени на официална церемония, която ще се състои през м. януари 2022 г. в гр. София.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS