НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

КСО

Кризата с COVID-19 не е отнела от КСО програмите, а се е превърнала в допълнителна кауза за фирмите. Отделно възстановяването си компаниите свързват с повече устойчивост и издръжливост, като големите работодатели приемат по-професионален подход към КСО.  Това показват изводите от второто национално проучване за състоянието на корпоративната социална отговорност в България, проведено сред 300 работодатели в страната в края на миналата година.

Проучването е част от CSR AdviceBox, която е дългосрочна информационно-образователна програма на фондация „Каузи“ и се отнася до корпоративната отговорност и устойчивост. Тя включва поредица от дейности: изследвания, специализирани консултации и одити, професионални и видео обучения, насочени към подобряване на знанията и уменията за КСО като бизнес модел за устойчиво развитие и дългосрочен успех на компаниите.

Като най-голям нефинансов риск за компаниите, които категорично поставят общественото здраве и безопасност като важен приоритет, се определят последствията от  пандемията.

Според данните българските дружества прилагат международно признати стандарти за управление на дейностите си по КСО и изготвят нарочни нефинансови отчети за тях. Нещо повече, всяка девета от десет от тях си поставя конкретни КСО цели заедно с корпоративните цели.

Зелените и социалните теми са водещи на глобалната сцена, но според фирмите ще имат ограничено въздействие върху българския частен сектор в следващите 12 месеца. Глобалните цели на ООН и Европейската зелена сделка са разпознаваеми за почти половината участници в изследването, а 58% считат, че чрез устойчивото финансиране инвеститорите влияят директно върху тяхното планиране и бъдещо развитие. По думите на ръководителя на изследователския екип д-р Марина Стефанова корпоративната социална отговорност се превърна в утвърдена норма на поведение за големия бизнес в страната

Големите работодатели отчитат добавената стойност на КСО за набирането, мотивирането и запазването на техните служители, както и подобряване на цялостната репутация. Бизнес лидерите са важен елемент от предстоящото икономическо възстановяване на тези компании и от тях се очаква не само да работят за повишаване издръжливостта им по време на кризи, но и да свържат основния бизнес с положителното им въздействие върху обществото и околната среда.

Проучването включва още информация за степента на устойчивост и издръжливост на българските предприятия по време на криза, готовността на бизнеса за внедряване и изпълнение на новите политики в областта на КСО, интервюта с водещи експерти в областта на КСО, профил на КСО специалиста и тематични добри фирмени практики.

Инфографика на изследването може да видите ТУК

Цялото проучване и представените добри практики може да видите ТУК

Източник: Фондация „Каузи“

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS