НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

FESE

25.03.22 г.

Представители на НАСО Р участваха в Генерална асамблея на Федерацията на европейските социални работодатели /FESE/, която се проведе на 23 март. Водещата тема на събитието бе социалния диалог. Представи се идеята да се събере информация за анализ за страните, в които FESE има членове, за законодателството, правната рамка и участието на правителството във всяка държава.

Участниците в срещата споделиха информация начините на провеждане на социален диалог в отделните държави. Предстои да бъде създаден Комитет на социалния диалог, който да работи активно върху подобрение на законодателството на Европейския съюз и да предложи различни инициативи, за да се подобри цялостното ниво на социалните грижи и качеството на уменията на социалните работници. По време на дискусията участниците се обединиха около идеята, че е необходимо да се вземат мерки, за да се ангажират повече млади хора, който да работят  и допринасят за развитието на социалната сфера.

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“