Генерална асамблея на Федерацията на европейските социални работодатели

FESE3

30.06.21 г.

На 29 юни се състоя Генералната асамблея на Федерацията на европейски социални работодатели, която е открита и водена от Силвен Ренувел, директор на Федерацията. Представители на социални работодатели от различни страни на Европа взеха активно участие, в това число и Националната асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР), която бе приета за редовен член през март 2021 г.  По време на заседанието са приети още нови членове в Федерацията, а Секретариатът представи напредъка по дейностите от последната половин година.

Федерацията на европесйките социални работодатели е в процес на кандидатстване за членство в Комитета за секторен социален диалог към Европейския съюз и работи усилено по приоритетите на Плана за действие за социалната економика на ЕС.

Проектната дейност на Федерацията също отбелязва добри резултати и по конкретно в проекта FORESEE, който цели постигане на по-атрактивни социални услуги чрез социален диалог. Членовете на Федерацията изразиха желание за участват в бъдещи проекти, например по поканта за Подкрепа на социалния диалог, която е актуална в момента.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България