НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

работодатели

ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.06.22

Във форума се включиха представители на централна и местна власт и работодатели. Участниците обсъдиха ролята на социалната отговорност за икономическо и социално развитие  и споделиха успешни модели и добри практики в сферата на социално отговорното предприемачество от България и Европа.

Обсъдиха и предложения за спешни и неотложни решения за финансиране на работодатели и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората с увреждания.

Събитието е организирано от Национален алианс за социална отговорност и Национална асоциация на социално отговорните работодатели  и се проведе в рамките на  НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Сред съпътстващите форума събития бе Изложение на социално отговорни работодатели. По време на форума ще се проведе изложение на социални предприятия и услуги, и социално отговорни работодатели. Участниците във Форума и присъстващите представители на медиите ще могат да разгледат и да получат рекламни материали на продукти и услуги.

Медийни партньори са: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“