Фонд на фондовете започва пазарни консултации по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027

Krugova_ikonomika

Започват пазарни консултации по структурирането на първия дългов финансов инструмент “Кръгова икономика” със средства от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Индикативният бюджет от 273.6 млн. евро е насочен към финансиране на проекти на предприятия в две области – „Енергийна ефективност” и “Ресурсна ефективност“.

Целта на продукта е да подкрепи финансово проекти на предприятия, свързани с насърчаване на енергийната ефективност, намаляване емисиите от парникови газове („Енергийна ефективност”) и насърчаване на прехода към кръгова и ресурсо-ефективна икономика (“Ресурсна ефективност“).

В консултациите са планирани за обсъждане следните основни, но не единствени теми:

  • Състояние на пазара и съществени фактори, свързани с инвестиции в кръгова икономика: търсене и предлагане, дейности и проекти, очаквани възможности и др.
  • Структура на Финансовия инструмент „Кръгова икономика“: механизъм за прилагане (портфейлна гаранция с таван на загубите и/или финансиране със споделен риск), размер на ресурса, комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция и др.
  • Параметри на Финансовия инструмент: процент на покритие и таван за загубите на гаранцията/процент на съфинансиране, целеви размер на портфейла, предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, възможности за възнаграждение, изисквания за допустимост, режими на държавна помощ и др.
  • Индикативни условия на финансиране: основни очаквани параметри на финансиране, ценови условия, размер, срочност и др.

За повече информация, както и за подготовка за пазарните консултации, заинтересованите лица могат да се запознаят с Индикативната техническа спецификация, както и с концепцията за създаване и прилагане на инструмента Тук.

Желаещите да вземат участие в консултациите трябва да се регистрират тук.

Източник: Фонд на Фондовете

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ДО КРАЯ НА 2020 Г.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България