НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

thumb_main_fond123

Чрез поне 8 финансови инструмента ще бъдат подкрепяни българските предприемачи до 2029 г.

На 16 февруари в Министерството на иновациите и растежа беше сключено споразумение между Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, като управляващ орган по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на фондовете – ФнФ). Документът дава мандат на Фонд на Фондовете да управлява финансови инструменти по програмата в размер на 1 262 732 093 лв.

Предвидените за изпълнение най-малко 8 финансови инструмента ще подкрепят българския бизнес в две основни приоритетни области:

  1. Иновации и растеж, където ще бъдат реализирани два дългови и четири дялови инструмента за инвестиране в разработване на иновации, стартиращи предприятия, внедряване и разработване на дигитални решения, оборотни средства, средства за закупуване на оборудване. Общата им стойност е близо 698 млн. лв.
  2. Кръгова икономика, където ще се реализират само дългови инструменти (заеми и гаранции) – един за енергийна ефективност и един кръговата икономика (подкрепа в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци). Общата им стойност е близо 564 млн. лв.

Новият елемент в изпълнението на финансовите инструменти в настоящия програмен период е, че част от тях ще се реализират в комбинация с безвъзмездни средства, като по този начин се очаква ресурсът да отговоря максимално на нуждите на предприятията. Така например от сумата, обект на това споразумение, около 262 млн. лв. ще бъдат инвестирани като безвъзмездни средства.

По този начин МИР гарантира значителен ресурс и за рискови инвестиции в България през следващите поне 5 години, след като през месец декември 2022 г. подписа подобно споразумение и с Европейския инвестиционен фонд за изпълнение на дялови инструменти на стойност близо 360 млн. лева.

И двете страни по споразумението са част от структурата на Министерството на иновациите и растежа.

Източник: Фонд на Фондовете

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS