НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

-1-638

Близо 80 предприятия реализираха проекти за подобряване на работната среда с финансовата подкрепа на Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика през 2020 г. От фонда отчитат увеличение с близо 40% на реализираните договори за финансиране на малки и средни предприятия спрямо 2019 г.

Чрез изпълнението на проектите са създадени по-добри и здравословни условия на труда за 3 386 работници и служители. Изплатените средствата на бизнеса по договорите, в които фондът участва с до 30% от вложените средства, са на обща стойност около 2 140 000 лв.

През 2020 година са сключени 4 договора с болнични отделения на територията на София, Плевен, Пловдив и Стара Загора във връзка с диагностиката на професионалните болести с цел превенция на професионалните заболявания. За финансирането на тези проекти от ФУТ са изплатени 801 697 лева. В болничните отделения са извършени медицински прегледи и диагностика на 722 пациенти. Групови медицински прегледи за ранно откриване на професионални болести са преминали 2293 работещи в специфични условия на труд от 6 предприятия в страната.

Изпълнени са и 12 договора  за обучение по безопасност и здраве при работа, осъществявани с активното участие на социалните партньори, министерства и други институции. За подпомагане на работодателите и работещите Фонд „Условия на труд“ финансира извършването на превод на материали с практични съвети, свързани с безопасното завръщане на работното място в условията на коронавирус.

През 2021 година Фонд “Условия на труд” ще продължи да финансира проекти и програми на малките и средни предприятия, свързани с безопасността и здравето при работа, подобряване условията на труд, превенция на работниците и служителите, намаляване на професионалните и здравните рискове на работното място.

Източник: МТСП

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“