Фонд „Условия на труд“ – инструмент за подобряване на атмосферата на работните места

„Фонд „Условия на труд“ е полезен инструмент за финансова подкрепа, както за проучвания и разработване на информационни материали и обучения за облекчаване на натоварването на работното място, така и за подобряване на условията на труд в конкретни предприятия.“ Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на конференция за представяне на резултатите от проучване на КНСБ по проект „Причини и превенция на мускулно-скелетни смущения свързани с трудовия процес“, реализирано чрез подкрепата на Фонд „Условия на труд“.

По данни на Националния осигурителен институт 59 от 328 професионално признати болести, установени през 2009-2011 г., са свързани с мускулно-скелетни увреждания. Заместник-министър Лазаров отбеляза, че превенцията трябва да се води на всички нива, сред които осигуряване на ергономични изисквания, намаляване на злополуките на работното място, обезпечаване с необходимото медицинско наблюдение и обръщане на особено внимание на уязвимите групи работници, както и гарантиране на адекватна здравна грижа за пострадалите и последваща адекватна трудова рехабилитация. Около 60% от работниците страдат от мускулно-скелетни увреждания и те остават най-честото оплакване, свързано със здравето в Европа.

Източник: МТСП

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България