Финансиране на проекти в подкрепа на местните общности

безработица

14.10.21 г.

Фондацията на канадската компания за аутсорсинг на бизнес процеси TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности. Финансират се проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда.

Тази година, фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ ще разпредели общо 170 000 лв. на одобрените проекти. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 27 октомври (сряда) 2021 г.

В рамките на първата отворена покана за кандидатстване тази година, на проведеното на 29 март онлайн заседание членовете на Обществения борд класираха за финансиране 5 социалнозначими проекта в помощ на местните общности, на обща стойност 67 470 лв. Така, сумата, която ще бъде разпределена в настоящата отворена покана, е на обща стойност 102 530 лв.

От месец юни тази година, съставът на членовете на Обществения борд, които класират проекти за финансиране от фондацията, е с обновен състав поради изтичане мандатът на някои от тях. Председател на журито е Красимира Величкова, изпълнителен директор от 2008 г. на Български дарителски форум (БДФ) – сдружението на дарителски организации в страната, включващо над 50 фондации и корпоративни дарители.

Повече информация за поканата може да откриете на страницата на програмата.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България