ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОФСЪЮЗИ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЕ ГОТВЯТ ДА ПОДПИШАТ ИСТОРИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

technology-4256272_640
Очаква се утре (28.06.2022) европейските синдикати и работодатели да подпишат работна програма, включително за договаряне на правно обвързващо споразумение относно „Работата от разстояние и правото на откъсване от работната среда „.

От синдикалната организация обявиха, че заедно с Конфедерацията на европейския бизнес БизнесЮръп (BusinessEurope), Европейският център на работодателите и предприятията (SGI Europe), както и асоциацията на занаятчийте и малките и средни предприятия в Европа (SMEunited) ще подпишат работната програма в присъствието на вицепрезидента на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

Работната програма, обхващаща периода 2022-2024 г., се състои от 6 съвместни действия:

Работа от разстояние и право на служителя за откъсване от работната среда

Преглед и актуализиране на Рамковия договор относно дистанционната работа от 2002 г., което да бъде предложено за приемане като правно обвързващо споразумение, прилагано чрез директива.

Зелен преход

Рамка от действия, за да се гарантира, че един справедлив преход, с подходящо публично финансиране и инвестиции, създава квалифицирани работни места и подпомага адаптирането на предприятията и работниците към промяната.

Младежка заетост

Съвместен семинар и изявление в продължение на „Рамката за действия за младежка заетост“, за да се проучат най-добрите практики, предизвикателства и инструменти за улесняване на младежката заетост.

Поверителност на работното място и надзор

Съвместен семинар и насоки относно методите за надзор и наблюдение на работното място. Засилване на обмена на мнения относно тенденциите и тяхното значение за социалните партньори и колективното договаряне на всички нива, и в цяла Европа.

Подобряване на необходимите умения за работа в Европа

Семинар, последван от съвместен изследователски проект за ефективен достъп до обучение, участие на социалните партньори в подобряване на уменията, както и справяне с несъответствията с необходимите умения или недостига им.

Изграждане на капацитет

Съвместен проект за преглед на ефективността на предприетите вече действия за изграждане на капацитет и идентифициране на пречките пред прилагането на съществуващи автономни рамкови споразумения на социалните партньори.

„Споразуменията между синдикати и работодатели са основата на едно общество, в което се зачита достойството на всички. Това споразумение е амбициозно в целите си да се справи с някои от най-големите предизвикателства, пред които са изправени работниците и бизнесът днес“. Това заяви Лука Визентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC). Профсъюзът представлява 45 милиона работници от 89 синдикални организации в 39 европейски страни, както и 10 европейски профсъюзни федерации.

Източник: Българска стопанска камара

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България