НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

План за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия приветства одобрението от Съвета на нейните оценки на плановете за възстановяване и устойчивост на България и Швеция. В тези планове се определят мерките, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). МВУ е в основата на NextGenerationEU, който ще предостави 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестиции и реформи в целия ЕС.

Одобрението на Съвета проправя път за отпускането на плащания от Комисията за двете държави по линия на МВУ.

Планът на България за възстановяване и устойчивост възлиза на 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства.

Комисията ще разрешава плащанията въз основа на задоволителното изпълнение на етапните и крайните цели, посочени във всяко от решенията за изпълнение на Съвета, като отразява напредъка в изпълнението на инвестициите и реформите, обхванати от плановете.

Източник: ЕК

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS