НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

EIB

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ подписаха амбициозно гаранционно споразумение, чрез което през следващите седем години Европейската комисия ще подкрепя финансови операции на ЕИБ в размер до 26,7 милиарда евро, за да се даде възможност за важни публични инвестиции в сектори като чистата енергия, цифровата и транспортната инфраструктура, здравеопазването и образованието, като по този начин ще се разгърне стратегията Global Gateway /Глобален портал/ в световен мащаб.

Това ще бъде най-голямото гаранционно споразумение, подписано в рамките на новия Европейски фонд за устойчиво развитие плюс /“ЕФУР+“/, създаден с Регламента за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество /ИССРМС — Глобална Европа/. Чрез споразумението ще бъдат подкрепени екологичният и цифровият преход в държавите — партньори на ЕС, и изпълнението на стратегията Global Gateway /Глобален портал/, включително пакета за инвестиции по стратегията за Африка и Европа.

Това гаранционно споразумение ще даде възможност на ЕИБ да финансира изпълнението на ключови инвестиции, посочени в икономическите и инвестиционните планове на ЕС за Западните Балкани и за южните и източните съседни региони. Повече от две трети от това гаранционно покритие е предвидено за инвестиции в държавите, обхванати от процеса на разширяване, и в съседните на ЕС държави. То ще допринесе и за финансирането на следвоенното възстановяване на Украйна. Останалата част ще бъде използвана за заеми от ЕИБ за проекти в Африка на юг от Сахара, Азия, Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Карибския басейн.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS