НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Права през всички сезони

17.06.21 г.

Агенцията по заетостта се включва като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници „Права през всички сезони”. Целта на кампанията е да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от Европейския съюз.

Водена от Европейския орган по труда, заедно с Европейската комисия, Европейската платформа за борба с недекларирания труд, мрежата EURES, страните от ЕС и социалните партньори, кампанията стартира официално на 15 юни 2021 г. и ще продължи до октомври 2021 г. Публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rights4AllSeasons.

За реализиране на дейностите по кампанията  Агенцията по заетостта е в партньорство основно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ), като покани за партньорство са отправени и към други институции и организации, които имат отношение към правата на сезонните работници.

Предвидените събития и информационни материали кампанията „Права през всички сезони” ще насочат вниманието върху правата на сезонните работници, а именно – справедливи условия на труд, когато работят в друга държава от ЕС, и равни трудови и социални права като местните работници.

Инспекцията по труда ще се включи в кампанията със съвместни проверки с Инспекцията по труда на Франция. Проверките са предвидени през септември 2021 г. В рамките на тях ще се осъществи контрол на френски работодатели, наели български сезонни работници, както и на фирми, свързани с изпращането им от България.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS