Еврокомисията одобри първите 1.4 млрд. евро за България по Плана

thumb_834x469_oi002665-01pekanov

Правителството ще съсредоточи усилията си към второто плащане, което ще е по-трудно

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1.37 милиарда евро по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Това е първата стъпка към окончателното одобрение на парите, но тя е най-важната, тъй като службите на ЕК правят реалните оценки на заложените реформи и цели в Плана.

На брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов каза, че предстои съгласуването на решение на ЕК от икономическия и финансов съвет, където всички страни членки трябва да одобрят това първо плащане към България. „Там не очаквам никакви проблем, тъй като не е имало такъв прецедент до момента“, каза той.

Вицепремиерът заяви, че сега България ще насочи всички свои усилия към второто плащане.

Днешният успех трябва да насочи усилията ни към бъдещите успехи. Да продължим да се движим с правилните темпове“, каза Пеканов.

Той беше категоричен, че смисълът България да изпълнява поетите към Брюксел ангажименти не е само, за да получи парите.

Смисълът на тези ангажименти е да направим нашата икономика по-силна, нашето общество по-подготвено за предизвикателствата на 21-ви век и по-устойчиво за всички тези турбуленции, които са пред нас“, каза вицепремиерът.

На брифинга той обясни, че в последните седмици са направени много усилия от страна на администрацията и институциите, за да се стигне до сегашния успех. Това е включвало много разговори с Комисията, прецизиране на различни документи, доказване на различните реформи и инвестиционни проекти, че те са се случили по начина, по който са поети като ангажименти във връзка с плана.

Изявления на членовете на колегиума

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: За мен е удоволствие днес да поздравя България. Според оценката на експертите на Европейската комисия България е готова да получи първо плащане по линия на NextGenerationEU. След като държавите членки дадат зелена светлина, България ще получи 1,37 милиарда евро в резултат на нейния добър и бърз напредък в изпълнението на първия набор от реформи и инвестиции, определени в плана. България извърши важни реформи и инвестиции за укрепване на рамката за борба с изпирането на пари, подобряване на адекватността и обхвата на схемата за минимален доход и предоставянето на социални услуги в страната, реформиране на предучилищното, училищното и висшето образование и ученето през целия живот, въвеждане на нова стратегия за пътна безопасност и план за действие и създаване на благоприятна инвестиционна среда за разгръщане на високоскоростни и 5G мрежи в страната. Гордея се, че NextGenerationEU ще помогне на България да осъществи своя екологичен и цифров преход и ще продължим да подкрепяме България, за да гарантираме успеха на нейния план по NextGenerationEU.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Поздравления за България за постигането на първите 22 ключови етапа и цели, определени в нейния план за възстановяване и устойчивост. След като оценката на Комисията бъде преразгледана от държавите членки, България следва да получи 1,37 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Успешното изпълнение на плана на България ще спомогне за подобряване на качеството на живот на нейните граждани, което ще доведе до положителни промени в редица сектори, като образованието, здравеопазването и транспорта. То ще спомогне за подготвянето на икономиката за бъдещето, като я направи по-екологосъобразна и по-цифровизирана, а по-строгите одити ще повишат цялостното доверие и ефективност. Ще работим в тясно сътрудничество с българските органи за осъществяване на реформите и инвестициите, набелязани в плана.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Днес даваме зелена светлина на първото искане за плащане на България по Механизма за възстановяване и устойчивост, след като стигнахме до заключението, че страната е изпълнила първите 22 ключови етапа и цели на амбициозния си план. Те включват важни реформи в подкрепа на цифровия преход и за подобряване на правосъдието, социалната, образователната и здравната система. България също така подсили своите системи за одит и контрол, което е от ключово значение, за да се гарантира, че средствата по линия на NextGenerationEU носят максимални ползи за гражданите и предприятията. След одобрението на Съвета Комисията ще отпусне 1,37 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства — така необходимата доза доверие в този труден момент за всички наши икономики и силен стимул за България да продължи по пътя на инвестиции и реформи.

Как се стигна дотук

На 31 август 2022 г. България представи на Комисията искане за плащане въз основа на постигането на 22 ключови етапа и цели, избрани в Решението за изпълнение на Съвета за първата вноска. Те обхващат реформи и инвестиции в областта на образованието, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с Механизма за възстановяване и устойчивост.

С искането си българските власти предоставиха подробни и изчерпателни данни, доказващи изпълнението на тези етапи и цели. Комисията е направила задълбочена оценка на тази информация преди да представи своята положителна предварителна оценка на искането за плащане.

Българският план за възстановяване и устойчивост включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи в дванадесет тематични компонента. Планът ще бъде подкрепен с 5.7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства.

Плащанията по ПВУ се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на държавите членки на инвестициите и реформите, очертани в съответните им планове за възстановяване и устойчивост.

Следващи стъпки

Комисията изпрати положителната си предварителна оценка до Икономическия и финансов комитет (ИФК) с искане за неговото становище. Становището на ИФК трябва да бъде представено в срок от максимум четири седмици. След неговото оповестяване Комисията ще приеме окончателното решение относно отпускането на средствата в съответствие с процедурата. След като Комисията приеме решението, средствата ще могат да бъдат платени на България.

Комисията ще направи оценка на следващите искания за плащане от България въз основа на изпълнението на ключовите етапи и целите, очертани в Решението за изпълнение на Съвета, като отрази напредъка по изпълнението на инвестициите и реформите.

Сумите, платени на държавите членки, се публикуват в набора от показатели за възстановяване и устойчивост, който показва напредъка в изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост.

Източник: Economic

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България