НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Картина4

Европейската централна банка (ЕЦБ) сключи многостранен „Меморандумът за разбирателство“ (MoU) с националните компетентни органи (НКО) на шест държави-членки на ЕС, които не са част от европейския банков надзор, става ясно от сайта на централната банка.

Меморандумът за разбирателство ще осигури рамка за страните шестте страни извън еврозоната – Чехия, Дания, Унгария, Полша, Румъния и Швеция за споделяне на информация и координиране на надзорните дейности.

Споразумението има за цел по-нататъшно засилване на надзорното сътрудничество на европейско ниво.

„Меморандумът за разбирателство също така насърчава ЕЦБ и националните компетентни органи да се информират взаимно за планирани мерки, които може да са от значение за задачите на друг орган. Това може да помогне за намаляване на рисковете от фрагментация на европейските банкови пазари във времена на стрес“, се посочва в съобщението на ЕЦБ.

ЕЦБ има желание да засили сътрудничеството с НКО на държавите от ЕС, които не участват в европейския банков надзор, тъй като техните банкови сектори са значително взаимосвързани. Някои банки под надзора на ЕЦБ имат дъщерни дружества или значителни кредитни експозиции към тези държави-членки и извършват значителна част от дейността си там. В същото време някои институции, базирани в неучастващи в надзора страни, също имат значително присъствие в юрисдикции, контролирани от европейския банков надзор.

Източник: Мениджър

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS