НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

BWISE1

Екипът на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 3 – “Нужди от обучения и област на експертност”, чиято основна цел бе разпределянето на новите задачи между партньорите.

По време на срещата участниците имаха възможност да дискутират всички специфики относно работния план и развитието му в детайли, да направят своите предложения, представи и подход към задача 2 от пакета.

В първата презентация Камила Балдини представи резюмирано работата по втората дейност от работен пакет 3, където бяха представени нуждите от познания, обучения, професионално развитие и експертност, които ще бъдат използвани за разработване на модулите и анализ на резултати от проведените обучения.

Основната цел на работен пакет 3 е да идентифицира и създаде необходимите професионални профили в сектора на WISEs, да направи анализ и разработка на резултати от обучението за всеки от тях, с крайна цел създаване на 3 учебни програми, по една за всеки професионален профил. Експертите на НАСОР изследват нуждите от обучения и професионално развитие в Wise

Всяка учебна програма ще бъде съставена от 3 основни модула с обща планирана продължителност от 150-200 часа. В допълнение ще бъдат създадени учебни комплекти за учители/обучители и онлайн обучения за развитие на дигитални умения за сектора на WISE.

Теми на дискусия по време на провелата се среща бяха „Утвърждаване на умения“, „Осигуряване на практики с крайна цел заетост“ и “Производство“.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“