ЕК отпуска още средства по инструмента SURE

ЕС

01.04.2021 г.

Европейската комисия отпусна 13 милиарда евро на шест държави-членки на ЕС, в шестия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. Това е третото плащане за 2021 г. Като част от днешните операции Чехия получи 1 милиард евро, Белгия – 2,2 милиарда евро, Испания – 4,06 милиарда евро, Ирландия – 2,47 милиарда евро, Италия – 1,87 милиарда евро и Полша – 1,4 милиарда евро. Ирландия за първи път получава финансиране по линия на инструмента. Останалите пет държави от ЕС вече са се възползвали от заеми по линия на SURE.

Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, включително по отношение на самостоятелно заетите лица. Днешните плащания са резултат от шестата емисия на социални облигации по линия на инструмента SURE на ЕС, която привлече значителен интерес от страна на инвеститорите.

Досега 17 държави –  членки на ЕС са получили общо 75,5 млрд. евро по инструмента SURE под формата на заеми. Комисията предложи 19 държави от ЕС да получат финансова подкрепа в размер на 94,3 милиарда евро по линия на SURE. Тази сума включва допълнителни 3,7 млрд. евро, предложени за още шест държави.

Държавите членки все още могат да подават искания за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента SURE, който разполага с общ капацитет до 100 милиарда евро.

За удовлетворяване на подадените искания на държавите членки за 2021 г. Комисията ще заеме от пазара допълнителни 13 – 15 милиарда евро през второто тримесечие на 2021 г.

По-късно тази година се очаква Комисията да започне също да взема заеми по Next Generation EU  –  инструмента за възстановяване с бюджет от 750 милиарда евро, за да спомогне за изграждането на по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Източник: Европейска комисия

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България