НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

EIB

Европейската комисия разблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка.

Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус, като се очаква наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро. С това се изпълнява ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 март, за предоставяне на незабавна помощ на сериозно засегнатите МСП, като парите могат да бъдат налични още през април. Това действие е част от пакета от мерки, обявени от групата на ЕИБ на 16 март, с които се цели бързо мобилизиране на подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в Европа.

Една от непосредствените икономически последици от пандемията от коронавирус е внезапната липса на ликвидности, с която се сблъскват малките и средните предприятия. Тези дружества обикновено са най-засегнати при криза и е от съществено значение да им се окаже помощ чрез осигуряване на достатъчно ликвидности, за да могат да оцелеят по време на кризата. В ситуация на недостиг на ликвидности обаче банките нямат стимул да отпускат заеми на МСП поради рязкото покачване на възприемания риск. Ето защо са необходими гаранции от ЕС в подкрепа на тези заеми. От днес ЕИФ ще предлага на пазара специални гаранции, подкрепени от ЕФСИ, за да се ограничи въздействието на пандемията върху малките и средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на икономиката в интерес на хората, Валдис Домбровскис заяви: В цяла Европа предприятията ни изпитват големи затруднения. ЕС реагира бързо, за да помогне за смекчаване на удара и да окаже помощ на малките и средните предприятия, които са особено уязвими. Днес Комисията и Европейският инвестиционен фонд поставят на разположение финансиране в размер на 8 милиарда евро, с което да се предостави незабавна парична помощ за МСП в Европа, засегнати от пандемията от коронавирус. Парите ще бъдат отпуснати още през този месец чрез местни банки и заемодатели, за да се помогне на тези, които са най-тежко засегнати от кризата.

Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Във времена на безпрецедентна криза е от съществено значение МСП да получат подкрепата, от която се нуждаят. ЕИФ работи усилено за осигуряване на бърз и адекватен отговор на пандемичното разпространение на коронавирус и днес със задоволство отбелязваме старта на тази нова инициатива заедно с Комисията на стойност 8 милиарда евро. Въпреки че това е важна първа стъпка, групата на ЕИБ ще продължи да работи за намиране на допълнителни решения за бързо удовлетворяване на нуждите от финансиране на предприемачите в цяла Европа.

Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране на заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на „Хоризонт 2020“, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично финансиране в размер на 8 милиарда евро. Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес, публикувана днес и насочена към няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели. Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат:

  • опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ;
  • по-високо покритие на риска — до 80 % от потенциалните загуби по индивидуални заеми (за разлика от стандартните 50 %);
  • акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС;
  • предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, разсрочване или гратисни периоди.

Следващи стъпки

След днешната покана за изразяване на интерес финансовите посредници, които вече имат споразумения с ЕИФ по тези програми на COSME и InnovFin, ще могат да получат незабавен достъп до новите гаранции при поискване от тяхна страна. Други финансови посредници могат да получат достъп до гаранциите чрез ускорен процес на кандидатстване. По този начин новите средства ще могат да започнат да се насочват към сериозно засегнатите предприятия още през април. МСП ще могат да кандидатстват директно пред своите местни банки и пред другите заемодатели, участващи в схемата, които ще бъдат посочени в списък, намиращ се на уебсайта www.access2finance.eu.

Комисията и групата на ЕИБ ще продължат да работят по допълнителни мерки и ще използват всички инструменти, с които разполагат, за да помогнат за овладяване на икономическите последици от пандемията на коронавирус.

Източник: ЕИБ

 

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS