НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

294806975_411941734338001_4020210453891311718_n-750x750

Окончателният доклад от проучването е в ход. Състои се от 7 различни раздела, които събират основните констатации на WP1.

Първият раздел е въведение. Вторият раздел е за спецификата и добавената стойност на WISE. Целта е да се изследват детерминантите и спецификата на WISES, защо се появиха WISE? Какво е въздействието, което те генерират сред обществото? Този раздел е направен чрез преглед на литературата и фишовете за страната. Третият раздел се фокусира върху моделите на интеграция и спецификата на WISE. Този раздел е допълнен от полета, за да разберете как се провежда обучението с работа.

След като това бъде направено, целта е да се изследват разнообразните модели на интеграция, експериментирани от WISE в цяла Европа: постоянен модел, преходен модел или смесен модел. След тези модели ще бъдат обяснени предизвикателствата и предимствата, които WISE откриха при разработването на тези модели. Четвъртият раздел е картографиране на WISE в цяла Европа (типологии, характеристики и ресурси) по отношение на правни форми, характеристики и ресурси. Той също така съдържа целевите групи и области на дейност, както и достъпа до комбинация от ресурси.

Петият раздел е преходът от традиционни трудови политики към WISE, като целта е да се анализират специфичните тенденции и модели, които страните следват. Раздел номер шест съдържа целевите групи на WISE и пропуските в уменията. Седмият раздел ще се фокусира върху пропуските в технологиите и дигиталните умения в WISE, чрез преглед на литературата, F2F проучване, ONL проучване. Този раздел ще се фокусира главно върху технологичните умения и ще бъде контекстуализиран от външен изследовател.

Подложена на обстойна дискусия бе програмата, свързана с работен пакет 2, всяка една от стъпките, заложени в пакета, дейностите и очакваните резултати, спрямо поставените срокове. Останалите работни пакети (от 3 до 10) бяха описани в подробности, като всеки от участниците имаше думата за предложения и допълнения към програмата.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS